Co otworzy śląską puszkę Pandory?

Stanowisko Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy Danga w związku z artykułem „Dwie dusze Ślązaka” opublikowanym w Newsweeku 32/2009

Puszka Pandory to symbol nieszczęść, czegoś, co wywołuje mnóstwo nieprzewidzianych trudności, źródło niekończących się smutków i kłopotów. Taką definicję podaje popularna internetowa encyklopedia „Wikipedia”. W wywiadzie „Dwie dusze Ślązaka” (Newsweek 32/2009) pani prof. Dorota Simonides wyraża pogląd – ku naszemu ogromnemu zdumieniu – że ewentualne uznanie śląskiej mowy za język regionalny otworzy „puszkę Pandory”. Niestety czytelnik nie dowiaduje się, na czym by miało polegać owo niekończące się pasmo smutków i kłopotów. Czy nieszczęściem tym miałoby być istnienie w Rzeczypospolitej kilku języków regionalnych, np. śląskiego i góralskiego? Przecież „język regionalny” jako kategoria prawna (a nie ściśle językoznawcza) ma służyć dobru powszechnemu, jakim jest bogactwo kulturowe społeczeństwa. Z założenia jest to narzędzie, za pomocą którego zainteresowane społeczności mogą stworzyć przeciwwagę dla kulturowej unifikacji i uniformizacji współczesnego świata.
Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, polymika, wszyjske wrŏz | Tagi: , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Wypełnijmy duchowy testament Feliksa Steuera

Uczczono 120 rocznicę urodzin wielkiego syna Ziemi Śląskiej

Sułków koło Głubczyc (po śląsku: Sulków). W sobotę 7 listopada odbyły się obchody 120 rocznicy urodzin wielkiego syna Ziemi Śląskiej – Feliksa Steuera. Nike Free 4.0 Women Organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa. Pochodzący z Sułkowa Feliks Steuer był nauczycielem, naukowcem, miłośnikiem i badaczem gwar śląskich, a także pisarzem i poetą. Nike Air Huarache Dames Przed ponad siedemdziesięciu laty podjął jedną z pierwszych świadomych prób tworzenia wysokiej literatury w mowie śląskiej. Szlachetna prostota i piękno wierszy Steuera czynią z nich obowiązkową lekturę dla każdego miłośnika śląskiej mowy. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: historyjŏ, informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, wielke Ślōnzŏki, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , | Komentowanie nie jest możliwe

Co tam we krzach szczebioce?

Bezmała piyrszô ornitologicznô wandrówka po ślónsku

Plakat: Co tam we krzach szczebioce?

Ujzdrzeć małégo ptôszka we chrańściach abo we tich pómatlanich gałańziach na kraju lasa nie je leko, ale ptôszi śpiyw dycko słychać z daleka. North Carolina Tar Heels Jerseys Tymu ptôkôrze znajóm mocka ptôszich głosów na spamiyńć. Hydro Slide Sandals Każdégo ptôka poradzóm poznać po głojsie, a ani go niy muszóm dojzdrzeć. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: fotografije, ôbrŏzki, napisy po ślōnsku, natura, ôbywatelske inicjatywy, terminy, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Raszki, sztyrnôle i szczygliki…

„Danga“ zorganizowała wycieczkę ornitologiczną po śląsku

Uczestnicy śląskiej wycieczki ornitologicznej, którą w pierwszą sobotę kwietnia zorganizowało czyszeckie Tôwarzistwo Piastowniô Ślónskij Môwy „Danga“, nie mieli powodu do narzekania. Trud wczesnej pobudki wynagrodził im przepiękny wschód słońca. Dla niektórych noc była bardzo krótka – żeby dojechać na godzinę 6.00 do Czyszek (Ciska) musieli wstawać już kilka godzin wcześniej. Western Kentucky Hilltoppers Jerseys Przyjaciele ptaków i mowy śląskiej przybyli nie tylko z czyszeckiej gminy, ale również z dalszych okolic Śląska, między innymi z Rybnika, Gliwic, Rudy Śląskiej, Chełmu Śląskiego oraz spod Lublińca. Najdalej miał pochodzący z Czyszek Andreas Ketzler, który nie zawahał przyjechać do swojej rodzinnej wsi z samego Berlina.

Przewodnik objaśnia cechy wróbla polnego

Przewodnik objaśnia cechy wróbla polnego

Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: fotografije, ôbrŏzki, informacyje prasowe Dangi, napisy po ślōnsku, natura, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Śląscy literaci zapoznali się z propozycją ortografii dla języka śląskiego

Rybnik. 26 listopada w filii Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbyła się konferencja Omówienie zasad pisowni śląskiej – wyzwania współczesności. Celem spotkania było zebranie autorów tworzących w mowie śląskiej i zapoznanie ich ze wstępnymi propozycjami dotyczącymi kodyfikacji śląskiej pisowni. Rybnickie spotkanie powinno stać się zaczątkiem tworzenia się prawdziwego śląskiego środowiska literackiego. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: | Komentowanie nie jest możliwe

Ò snôżność naszyj môwy

List po ślónsku przeczytany na mszy w Kościele Mariackim w Mysłowicach 22. siyrpnia 2009 r.

Kiej spóminómy dzisioj rocznicã krztu Ślónska, to trza spómnieć tyż świyntych Kosztanta i Metodego (podug słownika ze Św. AIR MAX 90 Shoes
Anny, miano Cyryl, abo Konstantin, po ślónsku wymôwiô sie Kosztant). Ci to świynci majóm wielkõ zasugã dlô wszyskich nôrodów słowiańskich, bo piyrsi przetumaczyli Pismo Św. na słowiańskõ môwã. Bez tóż nasze òjce poradzili Słowo Boże zrozumieć, a jak poradziyli jy zrozumieć, to mógli tyż uwierzić i jy przijóńć. Canotte Chicago Bulls Tak sie chrześcijańskô wiara mógła rozprzestrzynić miyndzy Słowianami. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: Kościōł, po ślōnsku, wszyjske wrŏz, wystōmpiynia Dangŏrzi | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Zadbajmy o Polskę wolną od ksenofobii i dyskryminacji!

„Danga” potępia akty nietolerancji wobec mniejszości językowych i etnicznych

W ostatnim czasie w wielu górnośląskich gminach doszło do incydentów niszczenia nowych polsko-niemieckich tablic z nazwami miejscowości. Solde adidas zx flux Taki przypadek miał miejsce również w Cisku, gminie macierzystej naszego towarzystwa. nike air max dzieciece Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“ potępia tego rodzaju akty wrogości, dyskryminacji, nietolerancji i kseonofobii wobec mniejszości narodowych i językowych. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, inksze, wszyjske wrŏz | Tagi: , | Komentowanie nie jest możliwe

Punkt zwrotny w traktowaniu śląskiej mowy przez elity

Konferencja otwarła nowe perspektywy dla języka Ślązaków

Katowice. Air Jordan 11 Uomo Od dziś nie będziemy dyskutować o tym, czy kodyfikować śląską mowę, ale o tym, jak to zrobić. asics sneakers sklep Konferencja Ślonsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?, zorganizowana przez Przymierze Śląskie oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego, okazała się przełomem w traktowaniu mowy ludności Górnego Śląska przez miejscowe elity. Authentic Air Jordan Shoes Nikt z grona naukowców i innych osób, które wygłosiły na konferencji referaty, nie wypowiedział się przeciwko dążeniom kodyfikacyjnym. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Problemy językowe i etniczne można rozwiązywać w cywilizowany sposób

Członkowie Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” wzięli udział w konferencji Partnerstwo dla Różnorodności w Gdańsku

Gdańsk. W dniach 11–13 września b.r. Nike Roshe Run Style Homme odbyła się w Gdańsku ósma edycja konferencji Partnerstwo dla Różnorodności (Partnership for Diversity). Konferencję zorganizowało Biuro Języków Mniejszościowych i Regionalnych (European Bureau for Lesser Used Languages – EBLUL) przy współpracy samorządu Województwa Pomorskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Konferencje Partnership for Diversity odbywają się co roku w innym mieście europejskim. W tym roku po raz pierwszy na miejsce obrad wybrano jeden z nowych krajów unijnych. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, wszyjske wrŏz | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

„Jeśli jesteśmy jedną rodziną, to zadbajcie o nasze jak o swoje”

Stanowisko Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy w dyskusji o nadaniu dialektowi śląskiemu statusu języka regionalnego

(w związku z artykułem w Dzienniku Zachodnim z 14.11.2008 „Śląscy posłowie chcą, żeby gwara była językiem”)

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” (po śląsku tęcza) reprezentuje pogląd, że dyskusja o tym, czy dialekt śląski jest tylko dialektem języka polskiego, czy osobnym językiem, nosi znamiona dyskusji zastępczej. Przyznanie dialektowi śląskiemu rangi języka regionalnego nie powinno być zależne od tradycyjnej klasyfikacji językoznawczej, która uznaje dialekt śląski za regionalną formę języka polskiego. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, polymika, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz | Tagi: | Komentowanie nie jest możliwe

Danga na śląskim niebie

Nowe towarzystwo chce bronić śląskiej mowy

Cisek. W zeszły czwartek (12.06.2008) Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował stowarzyszenie o nazwie Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga“ (=tęcza) z siedzibą w Cisku (powiat Koźle, woj. Air Jordan 14 (XIV) opolskie). AIR JORDAN 1 RETRO Zebranie założycielskie, w którym wzięło udział 16 członków-założycieli oraz grupa gości, odbyło się już w marcu.

„Kiej nasi starzikowie widzieli po dyszczu kolorowy òbłónk na niebie, to dycki wołali: ‚Dziwejcie sie! Danga pije, danga pije’. Òd dziś stare ślónskie słowo danga*, mô na Ślónsku jeszcze drugie, blank nowe znaczynie“, cieszą sie członkowie nowego towarzystwa. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, po ślōnsku, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Komentowanie nie jest możliwe

„Walka ze Śląskiem jest walką antypolską”

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprosiła przedstawicieli środowisk śląskich na posiedzenie w całości poświęcone sprawom Śląska

Warszawa. W środę 3 grudnia odbyło się w Sali Konferencyjnej gmachu Sejmu RP w Warszawie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzenie to było nietypowe, ponieważ było w całości poświęcone Ślązakom – ich aspiracjom językowym, identyfikacjom narodowościowym i etnicznym. Zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk śląskich: Ruchu Autonomii Śląska, stowarzyszeń stawiających sobie za cel ochronę języka Ślązaków – Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” oraz Pro Loquella Silesiana –, Przymierza Śląskiego, Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk” oraz językoznawców, którzy są związani z językiem Śląska (pomimo zapowiedzi prasowych prof. ADIDAS Yeezy 350 Boost Jan Miodek oraz dr. Jolanta Tambor nie przybyli na posiedzenie). Goedkoop Nike Air Max 2016 Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: informacyje prasowe Dangi, kōnferyncyje, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Komentowanie nie jest możliwe

„Rzyka Sumina, szyroko rozlôtô po barzolatych łónkach“

W Górkach w gminie Nandza postawiyli bezmała piyrszõ tabulã po ślónsku na świecie!

Górki – raciborski krys. Adidas NMD Heren Po prawości to niy ma nic dziwnego ani niezwykłego w tym, iże w gminach sóm stawiane tabule z informacyjami dlô gości i turystów. Sacramento Kings Tyż wieś Górki w raciborskim krysie mô òd krótkigo czasu takõ tabulã, co turysta może sie ś nij dowiedzieć, jak Górki nastały. cheap adidas uk Ta to blaszannô tabula rozeznôwô sie òd inkszych bez to, iże bôjka ò zaczóntku Górek jest na nij napisanô wrôz we trzech môwach: po polsku, po niymiecku i… po ślónsku! Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, ôbywatelske inicjatywy, po ślōnsku, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , | Komentowanie nie jest możliwe

Pierwsza tablica z tekstem po śląsku stanęła w Górkach Śląskich

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy „Danga” pochwala inicjatywę gminy Nędza

Górki Śl. w powiecie raciborskim. Górki Śląskie w gminie Nędza są od niedawna bogatsze o jedną atrakcję – tablicę informacyjną z legendą o powstaniu wsi. Scott Kazmir Jersey Niezwykłość tej tablicy objawia się w tym, że tekst legendy został sporządzony po polsku, niemiecku oraz… Nolan Ryan Baseball Jersey po śląsku! Jest to bodajże pierwsza tablica na całym Śląsku, gdzie śląszczyzna nie jest jedynie stylistycznym dodatkiem, ale pełnowartościowym i równoprawnym środkiem językowym do przekazu informacji w przestrzeni publicznej. Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: gmińske sprawy, informacyje prasowe Dangi, ôbywatelske inicjatywy, wszyjske wrŏz, wydarzynia | Tagi: , , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Pomiędzy konwencją a dowolnością

czyli jak świadomie przedziwdziałać rozpływaniu się śląszczyzny w języku ogólnopolskim? Kilka słów o potrzebie edukacji językowej Ślązaków

(prelekcja przedstawiciela Dangi Grzegorza Wieczorka na konferencji Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język, która odbyła się 30 czerwca 2008 r. w Katowicach)

Witóm wszyskich zgrómadzónych gości… Moja starka, kiejby widziała, wiela wôs sam prziszło, to by isto powiedziała: „Tela nôrodu!” To, że tela nôs sie tu zgrómadziyło, pokazuje nóm, jak bardzo nasza dzisiejszô dyskusyjô jest potrzebnô. W mianie Tôwarzistwa Piastowaniô Ślónskij Môwy DANGA, co je móm hónór i erã dziś zastympować, dziynkujã òrganizatoróm za to, iże nôs zaprosiyli i dali nóm możliwość przidać pôrã naszych czeskich w sprawie, ftorô nôs wszyskich tak wzruszô i poruszô. Air Jordan Retro 4 Miyli goście, zôcni gospodôrze! Przeczytej wiyncyj

Ôpublikowane w kategoryji: kōnferyncyje, wszyjske wrŏz, wystōmpiynia Dangŏrzi | Komentowanie nie jest możliwe