Poradnik „Tak sie rzóndzi po ślónsku“

Mŏwa dokumyntu: po polsku po polsku

Zasady śląskiej ortografii zastosowanej w Poradniku
Uwaga! Więcej o ortografii zastosowanej na naszej stronie internetowej przeczytasz w dziale Ôrtografijŏ.

11 (2007) Przyimek w konstrukcjach biernych; Znaczenie i używanie śląskiego przyimka „bez“
Po śląsku mówi się bez czôpki, ale również bez las, bez tydziyń, bez sztyry fónty – przyimek bez ma po śląsku o wiele szersze zastosowanie niż w języku polskim.

12 (2008) Rada pijã, rada jym – przymiotnik „rôd“ w języku śląskim
W języku młodego pokolenia coraz rzadziej występuje przymiotnik rôd/rada/radzi. Zwroty utworzone za jego pomocą ustępują powoli polskiemu czasownikowi lubić.

13 (2008) Z Jastrzymbiô do Wrocławia – o problemach z końcówkami dopełniacza niektórych nazw miejscowych
Po śląsku mówi się: do Sośniô, do Jastrzymbiô, do Ustróniô. Ale: do Bytómia, do Bierónia, do Wrocławia. Jak więc odróżnić od siebie te dwa typy nazw miejscowych?

14 (2010) Boże pōmŏgej  - czyli o wymianie o > ŏ w pewnym typie czasowników
Czy mieliście już choć raz wątpliwości, która forma jest po śląsku prawidłowa: Pozdrawióm czy pozdrôwióm? Tata wracô czy też tata wrôcô? Zarabióm wielkie pinióndze lub zarôbióm? 14. wydanie Poradnika pomoże wam tę zagadkę rozwikłać.

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.