Ôrtografijŏ

Mŏwa dokumyntu: po polsku po polsku

O języku i ortografii naszej strony internetowej

Jeśli odwiedzasz tę stronę pierwszy raz, to zapoznaj się z zasadami ortografii śląskiej stworzonej na potrzebę Poradnika „Tak sie rzóndzi po ślónsku”:

ÔrtografijŏZasady śląskiej ortografii stworzonej na potrzebę poradnika „Tak sie rzóndzi po ślónsku“

Uwaga! Na stronach „Dangi” stosujemy od niedawna pisownię zgodną z zasadami przyjętymi w Gōrnoślōnskim Ślabikŏrzu. Różni się ona nieznacznie od ortografii Poradnika przedstawionej w powyższym pliku PDF. Jaka to różnica? W Ślabikŏrzu oznaczone zostały dokładnie te same zjawiska językowe, jedyna różnica polega na tym, że wymieniono trzy następujące literki, co pokazuje poniższa tabelka:

f „stara” ortografia                                  „nowa” ortografia
używana w poradnikach                        używana w ślabikŏrzu

opolskie [oŭ]:                     ô                         →                      ŏ
nagłosowe [ŭo]:                 ò                         →                      ô
pochylone [ó]:                   ó                         →                      ō

Odwiedzający naszą stronę powinien zdawać sobie sprawę z tego, że natrafi tu na oba warianty. Starsze teksty, w tym nazwę naszego towarzystwa i logo strony, pozostawiliśmy w naszej „starej” ortografii, natomiast wszystkie teksty najnowszej daty – w tym opisy menu oraz ostatnie części Poradnika – zostały zapisane już w wariancie ślabikŏrzowym.

Teksty zapisane w „starej” ortografii łatwo rozpoznać, ponieważ występują w nich literki „ó” i „ò” (tj. „o” z tzw. miękkim i twardym akcentem), które nie występują w ortografii „ślabikŏrzowej”. Z kolei w tekstach zapisanych w ortografii „ślabikŏrzowej” znajdziemy literki „ō” i „ŏ”, których brak w starszej ortografii „poradnikowej”.

Oprócz tego zastrzegamy sobie prawo do używania ortografii uproszczonej (katowicko-cieszyńskiej) lub zupełnie innej, jeżeli autorzy tekstów będą sobie tego życzyć.

Teksty dotyczące naszej gminy wykazują cechy fonetyczne gwar kozielskich.

Jak łatwo zauważyć, niemała część naszych dokumentów na tej stronie internetowej jest napisana po polsku. Są to przede wszystkim polemiki i informacje prasowe jak również dokumenty sądowe czy objaśnienia gramatyczne przeznaczone dla jak najszerszego kręgu odbiorców, także – a może przede wszystkim - dla tych , którym język śląski jest obcy. W tekstach o gramatyce nie chcieliśmy w początkowym etapie kodyfikacji śląskiego języka wymyślać nikomu nie znanych neologizmów.

Czy teraz piszący po śląsku powinni stosować pisownię Ślabikŏrza?

Zachęcamy użytkowników internetu do zapoznania się z tą ortografią, a przede wszystkim ze zjawiskami językowymi, które zostały w niej uwzględnione. Tym niemniej o przymusie używania takiej ortografii nie może być mowy. „Danga” uważa, że proponowana tutaj pisownia powinna zostać zastosowana przede wszystkim w podręcznikach i słownikach, dlatego że tam spełnia swoją funkcję, którą jest przydatność do nauki śląszczyzny w różnych częściach Śląska. Kto chce po prostu zapisywać cechy swojego dialektu i nie ma zamiaru pisać po „ogólnośląsku”, ten wcale nie musi oznaczać zjawisk językowych, których w jego gwarze nie ma. Takie teksty będą tak samo śląskie. Zapamiętaj! O śląskości tekstu nie decyduje ortografia, lecz cechy językowe!

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.