Jak dō nŏs zajechać?

Gniŏzdo Dangi je w Czyszkach, wiejskij gminie 6 km na połedniy ôd Koźlŏ.

Podziwej se sam: Czyszki na karcie Ślōnska.

Dejcie pozōr! Ôficjalné urzyndowé polské miōno Czyszek brzmi Cisek, i tak nasza wieś je ôznaczōnŏ na kartach i na drōgowych tabulach.

Jak dojechać do Czyszek?

  • z Katowic (66 km) – po autobanie A4 do Glywic, potym sjechać na drōgã krajowõ 408 ku Kandzierzinu. W Biyrawie skrańcić na Czyszki.
  • z Rybnika (41 km) – drōgōm krajowōm 425 bez Rudy, Kuźniã Raciborskõ, Solarniã do Biyrawy, tukej w lewo na Czyszki.
  • z Ôpolŏ (58 km) – drōgōm krajowōm 45 ku Raciborzu, bez Krapkowice, Ryńskõ Wieś do Krzōnowic (òficjalne polske miōno: Długomiłowice), tukej w lewo do Sukowic, w Sukowicach w lewo na Czyszki.
  • z Raciborza (27 km) – drōgōm krajowōm 45 ku Ôpolu, bez Polskõ Cerekiew do Zakrzowa, tukej w prawo bez Sukowice do Czyszek.
  • z Cieszyna (87 km) – bez Czeski Cieszyn, Karwinã, Bogumin, Racibōrz.

Ci, co jadōm ôd Wrŏcławia autobanōm A4, powinni sjechać wele Krapkowic na drōgã krajowõ 45 na Racibōrz.

Jak nŏs znejś w Czyszkach?

Nŏczańści spotykōmy se przi kaczmie/barze Garden Cafe (Nadodrze 10). Kaczma-bar Garden Cafe leżi przi głowni drōdze 200 metrōw ôd czyszeckigo kościoła ku Koźlu. Jeji gospodŏrzã a naszim czowiekã na miejscu je nasz kasyrz Alojz Ketzler.

Stōnd wiedzie bez łōnkã małi chodniczek ku statku na Kotlinach – samotnégo gospodarstwa, co jy już widać z daleka. Tam – 200 metrōw ôd Ôdry – je gniŏzdo Dangi, i tam przeprowadzōmy naszé zgrōmadzynia.

Podziwej se sam: Gniŏzdo Dangi w Czyszkach na wiynkszi karcie. Na ti karcie sōm ôznaczōné modrymi/światłymi szpyndlikami miejsca, co sōm swiōnzané z Dangōm. Nakliknij na nié, a dowiysz se wiynci. Jak chcesz ôbjōńć na karcie wiyknszõ ôkolicã, to naciś knefel [-] (minus).

g

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.