Jak przistōmpić do Dangi?

Jak sie dō nŏs zapisać? Blank prosto! Nŏprzōd musisz przeczytać sztatut a potym wypołnić formulŏrz Ôświadczynie przistōmpiyniŏ do Dangi (patrz niżyj). Jak se go już ściōngniesz, wydrukujesz, wypołnisz i podpiszesz, to mŏsz trzi możliwości:

1.wyślesz formulŏrz pocztōm na adresã Dangi:

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy
47-253 Czyszki (Cisek)
Nadodrze 10

2. prziwieziesz go ze sobōm na nastōmpne zgrōmadzynie w Czyszkach,

3. abo dŏsz go do ranki kōmuś z forsztandu. Jak sie skōntaktować z rzōndzicielami, dowiysz sie sam  → link: Nasi rzōndziciele.

Do Dangi idzie przistōmpić jako człōnek zwyczajny abo jako człōnek-pōmŏgacz.

Człōnkowie zwyczajni płacōm skłŏdki, majōm połne prawo głosu na zgrōmadzyniach i bierōm udziŏł we wszyskich aktywnościach Dangi. Człōnkowie-pōmŏgacze pōmŏgajōm Dandze tak, jak chcōm i umiōm – to mogōm być dobrowolne dŏwki, dary abo fachowŏ pōmoc. Ôni bierōm udziŏł w życiu tŏwarzistwa, ale niy majōm prawa głosu na zgrōmadzyniach, choć śmiōm dyskutować i dorŏdzać. Niy płacōm tyż żŏdnych skłŏdkōw, ale powinni wykōnać to, do czego sie ôbowiōnzali. Wiyncyj ô prawach i ôbowiōnzkach człōnkōw dowiysz sie ze sztatutu (artykuły 6 – 15).

Potrzebne dokumynty:

Sztatut Dangi
Sztatut Dangi

Ôświadczynie przistōmpiyniŏ do Dangi
Ôświadczynie przistōmpiyniŏ do Dangi

Ôświadczynie przistōmpiyniŏ do Dangi dlŏ człōnkōw-pōmŏgaczy
Ôświadczynie przistōmpiyniŏ do Dangi dlŏ człōnkōw-pōmŏgaczy


Skłŏdki

Człōnkowie zwyczajni płacōm rocznõ skłŏdkã we wysokości 10 zł na miesiōnc. Sztudynci, szkolŏrze, pynzjōniści i bezrobotni płacōm yno 50%, to znaczy 5 zł na miesiōnc. Każdy może krōm tego podarować Dandze dobrowolnõ dŏwkã podug swojigo uznaniŏ.


Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.