„Danga” w pytaniach i odpowiedziach (4)

Mŏwa dokumyntu: po polsku po polsku

„Danga” w pytaniach i odpowiedziach (3): O potrzebie kodyfikacji i edukacji

Jak można wspomóc działalność „Dangi”?

Podstawowym problemem i ograniczeniem w naszych działaniach na rzecz ratowania śląszczyzny jest brak specjalistów. Bardzo potrzebujemy dialektologów lub ludzi gotowych się dokształcić w dziedzinie śląskiej dialektologii, najlepiej posiadających pokrewne wykształcenie (polonistów, slawistów, lingwistów).

Szczególnie jesteśmy zainteresowani współpracą z osobami, które bardzo biegle potrafią mówić po śląsku w gwarze swojej okolicy i które odczuwają potrzebę pisania po śląsku. Tacy członkowie mogliby nam pomóc w pisaniu podręczników i poradników do języka śląskiego oraz w redagowaniu tekstów śląskojęzycznych.

Potrzebujemy też osób, które byłyby w stanie pozyskiwać i rozliczać dotacje na projekty związane z działalnością kulturalną i oświatową pochodzące z różnych źródeł publicznych (fundusze europejskie, ministerialne, samorządowe).

Póki co, prócz satysfakcji z uczestniczenia w wielkim dziele dla dobra śląskiej społeczności, jesteśmy w stanie zaoferować za pracę jedynie symboliczne wynagrodzenie.

„Danga” przyjmuje też darowizny. Darowizny można przekazywać przelewem lub wpłacać na konto. Niezbędne dane można znaleźć poniżej. Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych i Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie darowizny dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji podlegają odliczeniu od dochodu do wysokości 6% dochodu uzyskanego przez podatnika w roku, w którym darowizna została dokonana.

Bank: Lukas Bank S. A. oddział we Wrocławiu
Numer konta: 28 1940 1076 3061 5117 0000 0000
Właściciel konta: Tôwarzistwo Piastowaniô ślónskij Môwy „Danga“
Adres: ul. Nadodrze 10, 47-253 Cisek
Tytuł przelewu: np. Składki za miesiąc/rok XXX od [nazwisko członka]ewentualnie Darowizna na działalność statutową od [nazwisko członka].

Gdyby w banku nie pozwalali na wpisanie literki „ô“, wówczas proszę wpisać nazwę Towarzystwa bez znaków diakrytycznych (Towarzistwo Piastowanio Slonskij Mowy Danga“).

Za każdą pomoc materialną, jak i niematerialną jesteśmy wdzięczni i składamy wszystkim naszym dobrodziejom serdecznie podziękowania.

Prezes dr Józef Kulisz

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.