Ô Dandze

Tabulka z miōnã huliczki, kandy nasze tŏwarzistwo mŏ swoje gniŏzdo

Tabulka z miōnã huliczki, kandy nasze tŏwarzistwo mŏ swoje gniŏzdo

Kōntakt

Tôwarzistwo Piastowaniô
Ślónskij Môwy Danga
Nadodrze 10
47-253 Czyszki (Cisek)

Eźli chcesz nōm napisać e-mail abo zazwōnić, to skōntaktuj se nejlepszi z rzōndzicielami.

Wiynci ô Dandze i ô naszych cylach dowiysz se sam: Nasz program.
Jak se dō nŏs zapisać, dowiysz se sam: Jak przistōmpić do Dangi?
Jak dō nŏs trefić, dowiysz se sam: Jak dō nŏs zajechać?

Coby umieć społniać swojé sztatutowé zadania, naszé tŏwarzistwo potrzebuje tyż piniynżnyj pōmocy ôd dobrodziejōw. Eźli chcesz nŏs spōmōc, przeczytej, jak przelŏć piniōndzé: Nōmer kōnta. Za każdõ pōmoc serdecznie dziynkujymy.

Rzōndziciele Tŏwarzistwa
Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy DANGA

Rzōndziciel Dangi

Prezes
dr Jōzef Kulisz

wykłŏdŏ elektrōnikã na Ślōnskij Politechnice,
ur. w 1968 r. w Tarnowskich Gōrach,
miyszkŏ na Strzebiyniu, kwatyruje w Glywicach.
e-mail: jozef.kulisz@gmail.com
tel.: 609 09 68 86

Rzōndziciel Dangi

Wiceprezes
Leōn Sładek

elektrōnik-mechanik, bergmōn na pynzyji,
ur. w 1940 r. w Ôrzyszu,
miyszkŏ w Byńdzinie.
e-mail: leonsladek@gmail.com
>

Rzōndziciel Dangi

Sekretŏrz
Grzegorz Wieczorek
nowiniŏrz, redaktōr tygodnika Nowy Casnik
w dolnołużyckij mŏwie,
ur. w 1975 r. w Tychach,
miyszkŏ w Cottbus/Niymcy.
e-mail: grzegorz.wieczorek@danga.pl

Rzōndziciel Dangi

Kasyrz
Alojz Ketzler

kaczmŏrz i posiedziciel gospodarstwa wywczasowego,
ur. w 19… r. w Czyszkach wele Koźlŏ,
miyszkŏ w Czyszkach.
e-mail: ketzler@op.pl
tel.: 774 871 114

Człōnek forsztandu dr Artur CzesakCzłōnek forsztandu
dr Artur Czesak

dialektolog, adiōnkt w Instytucie Języka Polskiego PAN,
wykłŏdŏ na Wydziale Polōnistyki Uniwersytetu Jagiellōńskigo,
ur. w 1973 r. w Końskich,
miyszkŏ w Krakowie.
e-mail: artur.czesak@gmail.com
oo

człōnek forsztanduCzłōnek forsztandu
Danuta Pacanka
rechtorka polskij mŏwy
w szkole podstawowyj w Rudzie Śl.,
ur. w 1960 r. w Bielowicach wele Ôpoczna,
miyszkŏ w Rudzie.
e-mail: danpac@interia.eu.

Rzōndziciel Dangi

Człōnek forsztandu
Hajnel Postawka

rechtōr w gimnazyji w Rybniku,
kaj uczy angielskij i niymieckij mŏwy,
ur. w 1975 r. w Bogōnicach,
miyszkŏ w Gōrkach (raciborski krys).
e-mail: postawka@gmail.com
tel.: 509 608 145

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.