Na welōnek

Za pŏrã dni pudymy wszyscy do welōnku. Pudymy ôbiyrać deputyrowanych do Syjmu i Synatu. Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy „Danga” namŏwiŏ wszyskich przŏcieli i wszyskich, co dlō nich ôbchowaniy ślōnskij mŏwy je ważne, do welowaniŏ tych kandidatōw, kerzi jōm wspiyrajóm i chcōm, coby ôna była ôficjalnie uznanŏ za mŏwã regiōnalnõ w Polsce.

Mōmy prawo ôpytować sie polityka, co miyni ô naszyj gŏdce i co zrobił, coby jōm retować. Rozwŏżmy se tyż dycki, czy to, co welowany gŏdŏ, to niy je ynoś takiy skwolaniy przed welōnkym.

Dopytować sie kandidatōw mogymy bez telefōn, kōmputer, abo na roztōmajtych trefach ś niymi.

Niych Wōm niy bydzie wszysko jedno! Nasza Mŏwa to je ta ôstrzōdka ślōnskigo chleba. W teraźniejszym czasie kożdy widzi jak, ôstawiōnŏ bez pōmocy, ta ôstrzōdka zaczynŏ gerować i sie psuć!

Kożdy głos je ważny! Niych ci, kerzi pudōm do welōnku, pokŏżōm politycznym partyjōm i welowanym, że do kupy mōmy wielkõ siyłã! Pokŏżmy, że jes nŏs moc!

Tynto artykulik nŏleży do kategoryj: informacyje prasowe Dangi, po ślōnsku, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz. Użyj bezpostrzednigo linku jako zakłŏdki.

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.