Spis ludności 2011. Danga namŏwiŏ Ślōnzŏkōw: Wpisujcie ślōnskõ mŏwã.

Chcesz, coby ślōnskŏ mŏwa została ôd państwa uznanŏ? Wklej na swoji internetowyj strōnce nasze ôgłoszynie abo poślij je znajōmym (kliknij na ôbrŏzek)

Namŏwa Dangi nadanŏ jako ôgłoszynie w Nowyj Trybunie Ôpolskij (Ôpole).
Z technicznych prziczyn w staryj ôrtgrafiji Dangi:
Namôwa Dangi przed spisym 2011

Namŏwa Dangi nadanŏ jako ôgłoszynie w Dziynniku Zachodnim (Katowice):
Namŏwa Dangi nadanŏ jako ògłoszynie w Dziynniku Zachodnim:

Tynto artykulik nŏleży do kategoryj: fotografije, ôbrŏzki, informacyje prasowe Dangi, inksze, napisy po ślōnsku, po ślōnsku, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia. Tagi artykulika: . Użyj bezpostrzednigo linku jako zakłŏdki.

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.