Mowa Górnoślązaków – nowe otwarcie?

Dr Artur Czesak (Uniwersytet Jagielloński), tekst opublikowany w: Śląsko godka. Materiały z konferencji „Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język” z 30 czerwca 2008 roku

Świadom historyczności chwili, wdzięczny za zaproszenie na tę konferencję, na własną odpowiedzialność podejmuję refleksję nad obecną sytuacją języka Górnoślązaków. Pragnę zwrócić uwagę na kilka kwestii, które są według mnie istotne i podejście do nich oraz sposób ich rozwiązania może zaważyć na przyszłości ślónskyj godki. Cały tekst (PDF)

Tynto artykulik nŏleży do kategoryj: kōnferyncyje, nowe wejzdrzynie nauki, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia, wystōmpiynia Dangŏrzi. Tagi artykulika: , , , , . Użyj bezpostrzednigo linku jako zakłŏdki.

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.