Czy etnolekt śląski winien mieć status języka regionalnego?

Dr Artur Czesak (Uniwersytet Jagielloński), Katowice 2009

Oczywiście rozstrzygnięcie może zapaść tylko na gruncie prawodawstwa państwowego,
czyli politycznym, ale na wcześniejszym etapie prosi się o odpowiedzi m.in.
językoznawców. Dla językoznawstwa zaś status danego systemu językowego jest
mniej istotny i wtórny wobec uwarunkowań historycznych i demograficznych, które
sprawiły, że jakiś system językowy rozprzestrzenił się na większym lub mniejszym
terytorium, a ludzie nim się posługujący stworzyli trwały organizm państwowy bądź
Tynto artykulik nŏleży do kategoryj: kōnferyncyje, nowe wejzdrzynie nauki, ślōnskŏ mŏwa regiōnalnŏ, wszyjske wrŏz, wydarzynia, wystōmpiynia Dangŏrzi. Tagi artykulika: , , , , . Użyj bezpostrzednigo linku jako zakłŏdki.

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.