Dambowo galyj w Górkach

(tekst tabule w Górkach)

Hajnel Postawka z ceróm Andżelikóm przi tabuli w Górkach

Hajnel Postawka z ceróm Andżelikóm przi tabuli w Górkach

Wieś Górki leży na gróntach posiadłości mnichów ze Zokónu Cystersów w Rudach. goedkope nike air max 2016 schoenen We Kodeksie Dyplómatycznym Ślónska z XIII wieku jest spómniano staro dróga, co wiódła od Raciborza, bez Bogónice (sómsiednio wieś Górek) do klosztoru w Rudach.

Ślónski tekst tabule w Górkach.

Ślónski tekst tabule w Górkach.

Dambowo galyj leży na północ od wsi, 250 metrów nad wysokościóm morza, na spadzie górki, co leko spaduje ku dolinie rzyki Suminy (212 metrów nad morzym).
Na dłużce oziymset metrów rośnie sam 49 dambów a miyndzy niymi lecykandy pojedincze graby. Rudzkie fesztry nacychowali damby nómerami po porzóndku. New Balance 1400 damskie Nómery zaczynajóm sie po strónie połedniowo-wschodnij. Nejmyńszy dómb mo 160 cm objyńcio, a nejhrubszy 409 cm (dómb Zygfrid). Kanken Mini Baratas Fachmani obliczyli wiek dambów na 250 lot, to znaczy, że strómy te pamiyntajóm jeszcze czasy, kiej panowoł cysterski zokón w tyj okolicy.

Zokón cystersów przikludziył sie w ganste lasy downego Ksiynstwa Raciborskigo jeszcze w postrzodku XIII wieku. Za swoje gniozdo mnisi obrali se wieś Rudy, co leży w oddalyniu 8 km od Górek. Skirz tego, iże jejich klosztór leżoł daleko od miast, ci „bioli” mnisi musieli wyznaczyć nowe drógi bez las, kiere sie rozchodzóm z Rud jak prómiynie z jednego miejsca na wszyskie stróny:

1. adidas yeezy boost 750 hombre na północ wele kapliczki, co jóm lud nazywo Magdalynka, ku Sierakowicóm;
2. new balance grigie bambino na północny-wschód bez Stanica do Glywic;
3. new balance md 1500 homme na zachód bez Ruda Kozielsko ku przewozie bez Odra w Turzu;
4. Canotte Miami Heat na wschód bez Stodoły do Rybnika;
5. na połedniowy zachód do Jónkowic;
6. na połednie bez Górki do Raciborza.

Tymi drógami posiadłości cysterskie zostały ze sobóm słónczóne. Sealver Siliga Przi drógach zostały pobudowane fesztrownie i dómki myśliwieckie. Na jejich miejscach stojóm dziś fesztrownie z XIX i XX wieku, co je pobudowoł ksiónża raciborski, sukcesór rudzkich cystersów. Taki systym dróg idzie mianować „cysterskóm pajynczynóm“. Galeje takie jak tukej w Górkach idzie znejść tyż w Bogónicach (przi starym młynie i przi stawach nad Suminóm), na Bargłówce i niedaleko Szymocic.

Dambowo galyj zaczyno sie przi dzisiejszej hulicy Zatoka w Bogónicach – tam, kandy sie krziżowały stare drógi: farsko dróga ze Szymocic ku kościołowi parafialnymu w Lyskach i strzedniowieczno dróga Racibórz–Rudy. Ta to dróga wiedzie dalij wprzyk po dość wielkim spadzie ku dolinie rzyki Suminy, na Piónte w Górkach. Przi chałpach na Pióntym, w miejscu, kaj stoł kiedyś stary młyn, dróga zaczyno iść pod góra w kierónku na połedniowy wschód. Przi tyj dródze, blisko staryj fesztrownie, co jóm w roku 1810 odwiydziył niymiecki poeta Josef von Eichendorff, rośnie do dziś pora okozałych dambów. Kilometer dalij dóńdymy do naszyj galeje, co jóm górecki noród nazywo po prostu Damby. Kanken No.2 Na jeji poczóntku rośnie leko pochylóny dómb, co mo na miano Póntnik (idzie go leko poznać). Króm niego trza spómnieć trzi wielkie, szumne damby, co bezmała stojóm jako pamióntka po trzech rodach piyrszych Górczanów: Kałużach, Czernych a Machnikach. To jejich rodziny wedle staryj rozprowki założyły wieś. Tam, kaj galyj sie krziżuje z hulicóm Leśnóm, rosnóm dalsze damby wert obezdrzynio. Niedaleko, na okrańcie galeje, rośnie nejhrubszy dómb Zygfryd.

Tynto artykulik nŏleży do kategoryj: fotografije, ôbrŏzki, gmińske sprawy, napisy po ślōnsku, ôbywatelske inicjatywy, po ślōnsku, wszyjske wrŏz. Użyj bezpostrzednigo linku jako zakłŏdki.

Niy ma możliwości kōmyntowaniŏ.